Cooltec Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Tytuł projektu: „Coolmen – innowacyjne urządzenie wspierające leczenie męskiej niepłodności”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia do wspomagania leczenia męskiej niepłodności a także opracowanie dokumentacji technicznej oraz technologicznej urządzenia przeznaczonego do produkcji seryjnej.

Efektem projektu będzie wyprodukowanie serii próbnej (testowej) urządzeń które zostaną poddane testom technicznym, niezawodnościowym oraz funkcjonalnym.

Wartość projektu: 3 348 523,20 zł

Wartość dofinansowania: 2 554 607,23 zł